भारतीय किसान संघ

दिंनाक: 04 Oct 2016 17:57:52

भारतीय किसान संघ

केन्द्रीय कार्यालय – 43, प. दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,

नई दिल्ली – 110002

दूरभाष – 011-23210048

सलाहकार मंडल के वरिष्ठ सदस्य    - श्री संकटा प्रसाद सिंह      0522-2625641

सलाहकार मंडल के वरिष्ठ सदस्य           - श्री जीवन भाई पटेल             09426542644

 

अध्यक्ष             - प्रो. अनिरुद्ध रामचंद्र (अन्नासाहब) भुस्कुटे   09421703874

उपाध्यक्ष            - श्री राघव रेड्डी                       09440473001

उपाध्यक्ष                               - श्री तेलूराम सैनी                      09719014335

उपाध्यक्ष                               - श्रीमती चंद्रिका बेन सेंजलिया                  09426457324

उपाध्यक्ष                               - श्री अजित कुमार बारीक                09438359107

महामंत्री            - श्री प्रभाकर केलकर        09013605615  09425014262

मंत्री               - श्री मोहिनी मोहन         09013619587      09437072030

मंत्री               - श्री अम्बालाल (अम्बुभाई)               09429063622

मंत्री               - श्री सुनील पाण्डेय                     09212707090

मंत्री               - श्री बृजकिशोर सिंह                    09934422339

कोषाध्यक्ष           - श्री युगल किशोर मिश्र                                             09415799823

संगठन मंत्री         - श्री दिनेश दत्तात्रय कुलकर्णी                                                09422322284

अभा पूर्णकालिक कार्यकर्ता प्रमुख                           – श्री रामाशीष       09598396316

कार्यालय व्यवस्था प्रमुख क्षे. संगठन मंत्री    - श्री चंद्रशेखर             011-23210048